català - castellano
linea_superior
Css Template Preview Css Template Preview Css Template Preview Css Template Preview
1 2 3 4

aviso legal
Avís Legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accès i l'ús del site web http://www.egsi.com/, del que es titular GRUP EGSI S.L. Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal, amb domiciliació social al carrer Passeig de Sant Joan, 97, 3er. 2ª Barcelona C.P. 08009, Espanya i provista de NIF: B-64548795.

GRUP EGSI, S.L., es va constituir a Barcelona, el 18 d'abril de l'any 2007, davant el notari D. Carlos Mateo Martínez-Bartolomé, del Il.lustre Col.legi de Barcelona, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 39602, Foli 164, Fulla B347833 e Inscripció 1.

L'us del site web implica l'expresa i plena aceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l'usuari accedeix al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del site web.