català - castellano
linea_superior
Instal.lació Xarxes
titulo Servicios
ENGINYERIA DE SISTEMES
Instal·lació i certificació
de xarxes informàtiques


INSTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ DE XARXES INFORMÀTIQUES

Els nostres enginyers realitzarán un estudi de l'instal·lació i factors a tenir en compte (topologia de xarxa, vel.locitat de la xarxa, comunicació de seus, factors de risc, etc…) a fi d'utilitzar la tecnologia mès adequada.

- Instal·lació de xarxes informàtiques amb cableixat de categoria 5 amb punts certificats.
- Instal·lació de xarxes inal.lámbriques amb últims sistemes d'encriptació i protecció de la xarxa. Evaluació de riscos de seguretat per a prevenir atacs a xarxes inal·lámbriques.
- Estudi de punts informàtics de la xarxa: característiques de hardware, necessitats de software, seguretat de cada punt, etc...
- Estudi detallat dels punts d'entrada / sortida de la xarxa (routers, proxys, firewalls…) a fi de maximitzar el rendiment i la seguretat de la mateixa.
- Estudi detallat de les necessitats de comunicació, i assessorament respecte a la tecnologia i tipus de comunicació que la seva empresa realment necessita.>> Descarregar document Descarregar més informació


Grup EGSI ofereix serveis
informàtics integrals per
a la seva empresa, sense
distinció de mida ni complexitat.
La flexibilitat i caràcter
dinàmic que caracteritzen la
nostra empresa, ens permet
d'adaptar-nos a qualsevol tipus
de client, oferint així solucions
tant a petites empreses de
pocs treballadors, fins a mitjanes
i grans empreses.

Avaluem la viabilitat i
complexitat de cada projecte,
i presentem un informe tècnic
previ a la implantació de les
solucions que s'han de dur
a terme, especificant també
el planning temporal i els costos
econòmics, amb el màxim nivell
dedetall.

Un cop finalitzats els nostres
serveis presentem també
un document de certificació
dels treballs duts a terme.