català - castellano
linea_superior
Instal.lació Xarxes
titulo Servicios
ENGINYERIA DE SISTEMES
Outsourcing total o parcial
del departament d'IT
de la seva empresa
Outsourcing


OUTSOURCING TOTAL O PARCIAL DEL DEPARTAMENT D'IT DE LA SEVA EMPRESA

Podem oferir-li un outosurcing o externalització total o parcial del Departament d'Informàtica de la seva empresa, externalitzant des de la gestió de certes màquines i/o competències fins a l'externalització total del departament, aconseguint així els beneficis que això proporciona:

- Reducció important de costos respecte a la contractació i/o formació de personal especialitzat en les àrees necessàries.
- Major qualitat en el servei, ja que aquest el presten persones especialment formades, altament competents, especialitzades i experimentades en les àrees pertinents, que potser el propi personal de l'empresa no pot oferir.
- Permet a l'empresa dedicar-se plenament a les seves activitats empresarials, i no distreure's amb altres tasques.
- Augment dels beneficis de re-enginyeria.
- Permet dedicar l'estalvi de recursos que s'obté mitjançant aquesta forma de treball a altres necessitats de l'empresa.
- Permet a l'empresa desocupar-se de certes tasques que li poden causar problemes, degut a la necessitats de dedicació temporal o bé de complexitat que aquestes poden requerir.

Podem oferir aquesta externalització des de les nostres oficines i àrees tècniques, o bé mitjançant l'assignació dels tècnics pertinents, que treballaran a les oficines de la seva empresa.>> Descarregar document Descarregar document


Grup EGSI ofereix serveis
informàtics integrals per
a la seva empresa, sense
distinció de mida ni complexitat.
La flexibilitat i caràcter
dinàmic que caracteritzen la
nostra empresa, ens permet
d'adaptar-nos a qualsevol tipus
de client, oferint així solucions
tant a petites empreses de
pocs treballadors, fins a mitjanes
i grans empreses.

Avaluem la viabilitat i
complexitat de cada projecte,
i presentem un informe tècnic
previ a la implantació de les
solucions que s'han de dur
a terme, especificant també
el planning temporal i els costos
econòmics, amb el màxim nivell
dedetall.

Un cop finalitzats els nostres
serveis presentem també
un document de certificació
dels treballs duts a terme.