català - castellano
linea_superior
programacion
titulo Servicios
ENGINYERIA DEL SOFTWARE
Disseny i implantació del programari a mida


DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMARI A MIDA

Els nostres consultors i enginyers de software, realitzaran un estudi de les seva empresa, detecció de necessitats i possibilitat d'optimització de processos, dissenyant conjuntament amb vostè una solució que pugui donar servei a totes les seves necessitats, mirant d'obtenir sempre un elevat ROI (retorn de la inversió) en un horitzó temporal de curt-mig termini.

Per tal d'aconseguir això, els nostres programadors treballaran amb les tecnologies més capdavanteres, a fi d'utilitzar-les per a aconseguir el seu màxim benefici. Algunes d'aquestes tecnologies són:

Algunes d'aquestes tecnologies són:

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ:

- Microsoft .NET (C#, ASP.NET, VB.NET)
- Borland Delphi
- XML/XSL
- Webservices / SOAP
- NET per Windows Mobile

BASE DE DADES:

- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Interbase
- DB/2
- Informix
- MySQL Server


Un cop realitzada la anàlisi prèvia de requeriments i determinats els procediments i mitjans tècnics més òptims per a dur a terme el projecte, amb les conclusions de tot l'estudi previ realitzat, i on es detallarà el planning temporal i els costos econòmics del mateix. Finalment, es procedirà a l'execució del projecte, durant el qual s'ofereix una informació constant a la persona responsable de la seva empresa, a fi de que pugui realitzar un seguiment exhaustiu de l'estat del mateix en tot moment.>> Descarregar document Descarregar document


Grup EGSI ofereix serveis
informàtics integrals per
a la seva empresa, sense
distinció de mida ni complexitat.
La flexibilitat i caràcter
dinàmic que caracteritzen la
nostra empresa, ens permet
d'adaptar-nos a qualsevol tipus
de client, oferint així solucions
tant a petites empreses de
pocs treballadors, fins a mitjanes
i grans empreses.

Avaluem la viabilitat i
complexitat de cada projecte,
i presentem un informe tècnic
previ a la implantació de les
solucions que s'han de dur
a terme, especificant també
el planning temporal i els costos
econòmics, amb el màxim nivell
dedetall.

Un cop finalitzats els nostres
serveis presentem també
un document de certificació
dels treballs duts a terme.