català - castellano
linea_superior
semseo
titulo Servicios
ENGINYERIA DEL WEB
Sistemes de màrqueting, publicitat i posicionament a la xarxa
(SEM / SEO)


SISTEMES DE MARQUETING, PUBLICITAT I POSICIONAMENT A LA XARXA (SEM / SEO)

Els nostres experts en màrqueting i publicitat a la xarxa, realitzaran una estratègia de promoció personalitzada per a la seva empresa, i l'assessorarem respecte a l'estratègia més adient per al seu negoci, així com la manera més eficient de gestionar els seus recursos assignats per a aquesta àrea, de forma que la seva empresa obtingui el major retorn d'inversió possible a curt-mig termini.

Per això utilitzarem totes les eines de posicionament possibles, per a millorar la visibilitat del seu website corporatiu a la xarxa:

- Estratègies SEM (Search Engine Marketing, marketing en cercadors):

El nostres analistes i consultors website analitzaran el seu tipus de negoci i productes, i a partir d'aquí traçaran una campanya de màrqueting a la xarxa, assessorant-los sobre l'estratègia i objectius a assolir i també dels recursos necessaris per aconseguir-los.

Un cop posada en marxa l'estratègia d'e-màrqueting, realitzarem un seguiment constant del la mateixa i els presentarem informes i resultats periòdics a fi de que vostè pugui seguir l'evolució de la mateixa, i treballarem constantment per a que la seva empresa obtingui el màxim retorn d'inversió i beneficis a curt termini.

- Estratègies SEO (Search Engine Optimizer, optimització per motors de cerca):

Analitzarem el seu website i realitzarem les modificacions que calguin, per aconseguir que els principals cercadors l'indexin de la forma més eficient possible, i li concedeixin una classificació el més alta possible, la qual cosa beneficiarà clarament la seva visibilitat.

Per això analitzarem i modificarem si cal l'estructura principal de la seva web corporativa, paraules clau, títols, estructuració de les pàgines, fotografies, menús, etc...
>> Descarregar document Descarregar document


Grup EGSI ofereix serveis
informàtics integrals per
a la seva empresa, sense
distinció de mida ni complexitat.
La flexibilitat i caràcter
dinàmic que caracteritzen la
nostra empresa, ens permet
d'adaptar-nos a qualsevol tipus
de client, oferint així solucions
tant a petites empreses de
pocs treballadors, fins a mitjanes
i grans empreses.

Avaluem la viabilitat i
complexitat de cada projecte,
i presentem un informe tècnic
previ a la implantació de les
solucions que s'han de dur
a terme, especificant també
el planning temporal i els costos
econòmics, amb el màxim nivell
dedetall.

Un cop finalitzats els nostres
serveis presentem també
un document de certificació
dels treballs duts a terme.